Услуги

„Оркан Импекс“ ви нуди камионски превоз на сите релации на Балканот и во Европа. Најчесто ги спроведуваме следниве релации:

 • МАКЕДОНИЈА/СЛОВЕНИЈА - СЛОВЕНИЈА/МАКЕДОНИЈА
 • МАКЕДОНИЈА/АВСТРИЈА - АВСТРИЈА/МАКЕДОНИЈА
 • МАКЕДОНИЈА/ХРВАТСКА - ХРВАТСКА/МАКЕДОНИЈА
 • МАКЕДОНИЈА/БОСНА - БОСНА/МАКЕДОНИЈА
 • МАКЕДОНИЈА/ХОЛАНДИЈА - ХОЛАНДИЈА/МАКЕДОНИЈА
 • МАКЕДОНИЈА/ФРАНЦИЈА - ФРАНЦИЈА/МАКЕДОНИЈА
 • МАКЕДОНИЈА/ГЕРМАНИЈА - ГЕРМАНИЈА/МАКЕДОНИЈА
 • МАКЕДОНИЈА/ИТАЛИЈА - ИТАЛИЈА/МАКЕДОНИЈА

 • ГРЦИЈА/СЛОВЕНИЈА - СЛОВЕНИЈА/ГРЦИЈА
 • ГРЦИЈА/АВСТРИЈА - АВСТРИЈА/ГРЦИЈА
 • ГРЦИЈА/ХРВАТСКА - ХРВАТСКА/ГРЦИЈА
 • ГРЦИЈА/БОСНА - БОСНА/ГРЦИЈА
 • ГРЦИЈА/ХОЛАНДИЈА - ХОЛАНДИЈА/ГРЦИЈА
 • ГРЦИЈА/ФРАНЦИЈА - ФРАНЦИЈА/ГРЦИЈА
 • ГРЦИЈА/ГЕРМАНИЈА - ГЕРМАНИЈА/ГРЦИЈА
 • ГРЦИЈА/ИТАЛИЈА - ИТАЛИЈА/ГРЦИЈА

 • БУГАРИЈА/СЛОВЕНИЈА - СЛОВЕНИЈА/БУГАРИЈА
 • БУГАРИЈА/АВСТРИЈА - АВСТРИЈА/БУГАРИЈА
 • БУГАРИЈА/ХРВАТСКА - ХРВАТСКА/БУГАРИЈА
 • БУГАРИЈА/БОСНА - БОСНА/БУГАРИЈА
 • БУГАРИЈА/ХОЛАНДИЈА - ХОЛАНДИЈА/БУГАРИЈА
 • БУГАРИЈА/ФРАНЦИЈА - ФРАНЦИЈА/БУГАРИЈА
 • БУГАРИЈА/ГЕРМАНИЈА - ГЕРМАНИЈА/БУГАРИЈА
 • БУГАРИЈА/ИТАЛИЈА - ИТАЛИЈА/БУГАРИЈА

Телефони

 • +389 43 400 194
 • +389 43 400 196

Адреса

ул. "Скопска" бр.16
1430, Кавадарци
Република Македонија